ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ป้ายเชิญชวน ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2565
ป้ายเชิญชวน ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 256 ... new

อ่านต่อ... 
 
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้อายุในเขตตำบลทุ่งฮั้้ว ปีงบประมาณ 2564
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้อาย ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบจ.ลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบจ.ลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์จากประช ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมัยวิสามัญ ...

อ่านต่อ... 

 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม “การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่” ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโ ...

อ่านต่อ... 

 
โครงการส่งเสริมประเพณี บวงสรวงเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมประเพณี บวงสรวงเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ป ...

อ่านต่อ... 

 
กิจกรรมตรวจรับงานจ้าง
กิจกรรมตรวจรับงานจ้าง ...

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรั

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวตำบลทุ่งฮั้ว
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวตำบลทุ่งฮั้ว ... new

อ่านต่อ... 
 
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ... new
 
อ่านต่อ... 
 
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว ... new
 
อ่านต่อ... 
 
เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
     
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์