ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565

      

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565

      

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2564

      

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564

      

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

      

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

      

แจ้งข้อมูลการทุจริต อบต.ทุ่งฮั้ว

      

หลักสูตรโตไปไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

      

แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์