ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
เชิญประชุมสภา อบต.ทุ่งฮั้ว สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

     

รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งฮั้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565

     

เชิญประชุมสภา อบต.ทุ่งฮั้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

     

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ครั้งแรก

      

เชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

      

ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2565

      

ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ครั้งแรก

     

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ครั้งแรก

      

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์