ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง

     

ขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง

      

ขอเปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

      

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

      

ขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง

      

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕

      

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

      

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

     

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์