ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1)

      

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2564

      

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

      

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

      

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

      

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1/2564

      

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์