ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว งวดประจำปีงบประมาณ 2564

     

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2563 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

      

งบแสดงฐานะการเงิน 2563

     

รายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)

      

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2562 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

      

งบแสดงฐานะการเงิน 2562

     

รายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562)

      

รายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

      

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์