ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสล์ติกคอนกรีตสาย บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา หมู่ 11 - บ้านแม่เลียบ หมู่ 8

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมุ่ 5

      

ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านทุ่งวังทอง หมุ่ 12

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ 2

      

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง บ้านแม่ทรายเงิน หมู่ 2

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 11

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแม่ทรายเงิน หมู่ 2

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์