ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง มีนาคม 2565

     

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง มกราคม 2565

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง ธันวาคม 2564

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง พฤศจิกายน 2564

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง ตุลาคม 2564

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง กันยายน 2564

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง สิงหาคม 2564

      

รายงานรับ-จ่าย งบทดลอง กรกฎาคม 2564

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์