ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

      

แผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2563 - 2565

      

แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

      

ประกาศ เรื่อง การอนุมัติแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 1/2561

      

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การอนุมัติ แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

      

แผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2559-2561

      

รายงานผล สปสช.2558

      

ประกาศ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

      

คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์