ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
กลุ่มน้ำพริกลาบ บ้านผาแดง ม.6

      กลุ่มน้ำพริกลาบ บ้านผาแดง หมู่ 6 ผลิตน้ำพริกลาบเพื่อจำหน่าย

กลุ่มผู้สูงอายุทำข้าวแต๋น

      กลุ่มผุ้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว จำนวน 60 คน รวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำข้าวแต๋นสูตรนำ้แตงโม บรรจุผลิตภัณฑ์ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตดอกไม้แห้ง

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์