ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ “การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่” ปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว โดย นายสุทัศน์ ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคม การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเหนือและสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์