ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านทุ่งปี้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ส.ค 2022]
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด คสล.) บ้านบนทุ่ง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.(แบบมีฝาปิด คสล.) บ้านผาดิน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.(แบบมีฝาปิด คสล.) บ้านผาดิน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(แบบมีฝาปิด คสล.) บ้านบนทุ่ง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุ เพื่อ่ใช้ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [01 ส.ค 2022]
ตามโครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส โดยจ้างเหมารถรับส่งเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฮั้ว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [27 ก.ค 2022]
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์