ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ประวัติความเป็นมา

        เดิมทีตำบลทุ่งฮั้ว เป็นตำบลที่อยู่เหนือสุดของอำเภอวังเหนือ โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่1 ตุลาคม 2482 ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ตำบลทุ่งฮั้ว เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ จึงได้แยกตำบลทุ่งฮั้ว ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งฮั้ว และตำบลวังแก้ว

        สภาตำบลทุ่งฮั้ว ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ในสมัยแรกมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 31 คน ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้วมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 24 คน คณะผู้บริหารทั้งหมด 4 คน พนักงานส่วนตำบลทั้งหมด 29 คน 

คำขวัญตำบลทุ่งฮั้ว
"ถ้ำผาแดงงามเลิศ วัดพระเกิดศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อข้อมือเหล็กเรืองฤทธิ์ งามดั่งนิมิตรพระธาตุผาดิน"
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์